Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor verbouwen/uitbreiden pand en wijzigen gebruik voor vestigen timmerwerkplaats-verkoopruimte, Hoofdstraat 20 te Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:

- het verbouwen en uitbreiden van een bestaand pand en het wijzigen van het gebruik ten behoeve van het vestigen van een timmerwerkplaats en verkoopruimte op het perceel Hoofdstraat 20, 9961 PB te Mensingeweer (15-3-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 20 9961PB Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 20 9961PB Mensingeweer Nederland
Terug naar boven