Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor verbouwen en uitbreiden van de school, H. Doornbosweg 2A te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- verbouwen en uitbreiden van de school, H. Doornbosweg 2A, 9974 PE te Zoutkamp (31-1-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 februari 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • H. Doornbosweg 2a 9974PE Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op H. Doornbosweg 2a 9974PE Zoutkamp Nederland
Terug naar boven