Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor verbouw schuur Damsterweg 42 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
- verbouw schuur op het perceel Damsterweg 42, 9977 RH te Kloosterburen (16-11-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 november 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Damsterweg 42 9977RH Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Damsterweg 42 9977RH Kloosterburen Nederland
Terug naar boven