Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor veranderen van garage in een slaapkamer en plaatsen schuur, Tuins 14 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- veranderen van de garage in een slaapkamer en het plaatsen van een schuur, Tuins 14, 9965 SE te Leens (4-5-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 mei 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Tuins 4 9965SE Leens
   
   
Kaart met een markering op Tuins 4 9965SE Leens Nederland
Terug naar boven