Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitvoeren werkzaamheden aan monument, Valge 2 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- uitvoeren van werkzaamheden aan een monument, Valge 2, 9965 PG te Leens (7-12-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 december 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Valge 2 9965PG Leens
   
   
Kaart met een markering op Valge 2 9965PG Leens Nederland
Terug naar boven