Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitvoeren van degradatieonderzoek op een deel van wierde Grote Houw, Leensterweg te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.
een omgevingsvergunning voor het:
- uitvoeren van degradatieonderzoek op een deel van wierde Grote Houw, Leensterweg te Ulrum, kadastraal perceel gemeente Ulrum, sectie H, nummer 204 (28-8-2014)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 september 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Leensterweg 9971 Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Leensterweg 9971 Ulrum Nederland
Terug naar boven