Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitgraven oude loop van maar en aanleg speelplaats met water, Hoofdstraat 94 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het uitgraven oude loop van maar en aanleg speelplaats met water, Hoofdstraat 94, 9968 AG te Pieterburen (27-6-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 juni 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 94 9968AG Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 94 9968AG Pieterburen Nederland
Terug naar boven