Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitbreiden woning, Spoorstraat 3 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- uitbreiden van de woning, Spoorstraat 3, 9971 BD te Ulrum (11-4-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 april 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Spoorstraat 3 9971BD Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Spoorstraat 3 9971BD Ulrum Nederland
Terug naar boven