Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitbreiden woning, Oosterstraat 1 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- - uitbreiden van de woning, Oosterstraat 1, 9967 RV te Eenrum (10-06-2014)

 

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 juni 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oosterstraat 1 9967RV Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Oosterstraat 1 9967RV Eenrum Nederland
Terug naar boven