Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitbreiden van pand Haven 8 te Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- uitbreiden van een pand op het perceel Haven 8, 9976 VN te Lauwersoog (9-1-2014)

 

 • Soort bekendmaking:aanlegvergunning
 • Geldig t/m:
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9976VN Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op 8 9976VN Lauwersoog Nederland
Terug naar boven