Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitbreiden van de ligboxenstal/melkstal Zuurdijksterweg 2 TA te Warfhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- uitbreiden van de ligboxenstal/melkstal op het perceel Zuurdijksterweg 2, 9963 TA te Warfhuizen (30-09-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 2 9963TA Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op 2 9963TA Warfhuizen Nederland
Terug naar boven