Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitbreiden serre en berging Westerweg 3 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- uitbreiden van een serre en berging op het perceel Westerweg 3, 9967 TE te Eenrum. (9-10-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 oktober 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westerweg 3 9967TE Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Westerweg 3 9967TE Eenrum Nederland
Terug naar boven