Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitbreiden loods Ewer 5 te Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het uitbreiden van een bestaande loods op het perceel Ewer 5, 9966 VE te Zuurdijk (16-10-2013).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Ewer 5 9966VE Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Ewer 5 9966VE Zuurdijk Nederland
Terug naar boven