Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitbreiden loods, Grijssloot 9 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- uitbreiden van een loods, Grijssloot 9, 9965 TG te Leens (19-4-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 april 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Grijssloot 9 9965TG Leens
   
   
Kaart met een markering op Grijssloot 9 9965TG Leens Nederland
Terug naar boven