Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitbreiden dorpshuis met berging en gemeenschappelijke ruimte op Hoofdstraat 105 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- uitbreiden van het dorpshuis met een berging en een gemeenschappelijke ruimte op het perceel Hoofdstraat 105, 9968 AC te Pieterburen (9-10-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 105 9968AC Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op 105 9968AC Pieterburen Nederland
Terug naar boven