Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitbreiden bewaarplaats Hornsterweg 2 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- uitbreiden van een bewaarplaats op het perceel Hornsterweg 2, 9967 TB te Eenrum (1-7-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 2 9967TB
   
   
Kaart met een markering op 2 9967TB Nederland
Terug naar boven