Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitbreiden bewaarplaats, Groene Wierde 2 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- uitbreiden van een bewaarplaats op het perceel Groene Wierde 2, 9977 PT te Kloosterburen (16-4-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 april 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Groene Wierde 2 9977PT Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Groene Wierde 2 9977PT Kloosterburen Nederland
Terug naar boven