Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor samenvoegen twee woningen, Julianatocht 3 en 7 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- samenvoegen van twee woningen, Julianatocht 3 en 7, 9977 PM te Kloosterburen (2-5-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 mei 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Julianatocht 9977 Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Julianatocht 9977 Kloosterburen Nederland
Terug naar boven