Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor restaureren orgel in de Petruskerk (rijksmonument) Zuster A. Westerhofstraat 8 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:

- restaureren van een orgel in de Petruskerk (rijksmonument) op het perceel Zuster A. Westerhofstraat 8, 9965 PJ Leens. (3-10-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 oktober 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Zuster A. Westerhofstraat 8 9965PJ Leens
   
   
Kaart met een markering op Zuster A. Westerhofstraat 8 9965PJ Leens Nederland
Terug naar boven