Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor restaureren monument, Kerkbuurt 4 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- restaureren van een monument op het perceel Kerkbuurt 4, 9967 RR te Eenrum. (15-6-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 juni 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kerkbuurt 4 9967RR Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Kerkbuurt 4 9967RR Eenrum Nederland
Terug naar boven