Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor restaureren luchtwachttoren, Baron van Asbeckweg bij nr. 2 te Warfhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het restaureren van de luchtwachttoren, Baron van Asbeckweg bij nr. 2, 9963 PC te Warfhuizen (20-3-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 maart 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Baron van Asbeckweg 9963PC Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Baron van Asbeckweg  9963PC Warfhuizen Nederland
Terug naar boven