Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor renoveren loods, Noordpolderweg 3 te Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- renoveren van een loods, Noordpolderweg 3, 9969 TR te Westernieland (30-10-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:9 november 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Noordpolderweg 3 9969TR Westernieland
   
   
Kaart met een markering op Noordpolderweg 3 9969TR Westernieland Nederland
Terug naar boven