Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor renoveren en uitbreiden bestaande schuur en oprichten overkapping, Vliedorpsterweg 13 te Houwerzijl (20-2-2018)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluitgenomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het renoveren en uitbreiden van een bestaande schuur en het oprichten van een overkapping op het perceel Vliedorpsterweg 13, 9973 TA te Houwerzijl (20-2-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Vliedorpsterweg 13 9973TA Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Vliedorpsterweg 13 9973TA Houwerzijl Nederland
Terug naar boven