Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor renoveren dak, Hoofdstraat 53 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het renoveren van een dak, Hoofdstraat 53, 9977 RC te Kloosterburen (15-6-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 juni 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 53 9977RC Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 53 9977RC Kloosterburen Nederland
Terug naar boven