Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor realiseren van een ontmoetingsplaats S. de Jongestraat 1 te Houwerzijl

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- realiseren van een ontmoetingsplaats, S. de Jongestraat 1, 9973 PJ te Houwerzijl (28-3-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 april 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • S. de Jongestraat 1 9973PJ Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op S. de Jongestraat 1 9973PJ Houwerzijl Nederland
Terug naar boven