Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor realiseren van een aanbouw, Hoofdstraat 23 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw, Hoofdstraat 23, 9968 AA te Pieterburen (23-1-2015).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 januari 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 23 9968AA Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 23 9968AA Pieterburen Nederland
Terug naar boven