Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor realiseren van dakopbouw Marneweg 28 te Kruisweg

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- realiseren van een dakopbouw, Marneweg 28, 9977 PK te Kruisweg (8-4-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 april 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Marneweg 28 9977PK Kruisweg
   
   
Kaart met een markering op Marneweg 28 9977PK Kruisweg Nederland
Terug naar boven