Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor realiseren uitbouw Damsterweg 20 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het: - realiseren van een uitbouw op het perceel Damsterweg 20, 9977 RN te Kloosterburen (17-5-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 20 9977RN
   
   
Kaart met een markering op 20 9977RN Nederland
Terug naar boven