Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor realiseren sanitairgebouw jachthaven Noordergat te Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- realiseren van een sanitairgebouw in de jachthaven Noordergat te Lauwersoog. (1-2-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 februari 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Noordergat 9976VR Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Noordergat 9976VR Lauwersoog Nederland
Terug naar boven