Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor realiseren kleinschalig kampeerterrein, Hollemastraat 15 te Houwerzijl

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
- het realiseren van een kleinschalig kampeerterrein, Hollemastraat 15, 9973 PN te Houwerzijl (29-3-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 april 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hollemastraat 15 9973PN Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Hollemastraat 15 9973PN Houwerzijl Nederland
Terug naar boven