Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor realiseren kinderopvang, Prof. Poststraat 1 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het realiseren van een kinderopvang, Prof. Poststraat 1, 9977 RN te Kloosterburen (26-4-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 mei 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Prof. Poststraat 1 9977RN Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Prof. Poststraat 1 9977RN Kloosterburen Nederland
Terug naar boven