Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor realiseren kap op bungalow, Reitdiepskade 3 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- realiseren van een kap op de bungalow, Reitdiepskade 3, 9974 PJ te Zoutkamp (31-5-2016)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 juni 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Reitdiepskade 3 9974PJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Reitdiepskade 3 9974PJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven