Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor realiseren aanbouw, Akkerstraat 17 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- het realiseren van een aanbouw, Akkerstraat 17, 9971 AR te Ulrum (7-6-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:9 juni 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Akkerstraat 17 9971AR Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Akkerstraat 17 9971AR Ulrum Nederland
Terug naar boven