Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen zonneboiler, Churchillweg 33 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
-plaatsen van een zonneboiler op het perceel Churchillweg 33, 9974 PA te Zoutkamp (12-3-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Churchillweg 33 9974PA Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Churchillweg 33 9974PA Zoutkamp Nederland
Terug naar boven