Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen windmolen, Wierde 33 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een windmolen op het perceel Wierde 33, 9965 TA te Leens (20-9-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 september 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Wierde 33 9965TA Leens
   
   
Kaart met een markering op Wierde 33 9965TA Leens Nederland
Terug naar boven