Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen windmolen, Dijksterweg 29 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een windmolen op het perceel Dijksterweg 29, 9977 TD te Kloosterburen (20-9-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 september 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Dijksterweg 29 9977TD Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Dijksterweg 29 9977TD Kloosterburen Nederland
Terug naar boven