Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen vogelwachter ten westen van bungalowpark Suyderoogh te Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een vogelwachter ten westen van bungalowpark Suyderoogh te Lauwersoog, kadastraal perceel sectie I, nummer 1160 Ulrum. (4-10-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 oktober 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9976 Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op  9976 Lauwersoog Nederland
Terug naar boven