Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen vier lichtmasten tennisbanen, J.J. Willingestraat 5 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van vier lichtmasten bij de tennisbanen, J.J. Willingestraat 5, 9967 PB te Eenrum (22-2-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 februari 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • J.J. Willingestraat 5 9967PB Eenrum
   
   
Kaart met een markering op J.J. Willingestraat 5 9967PB Eenrum Nederland
Terug naar boven