Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen van zonnepanelen op platte dak, Hoofdstraat 11 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
- het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak, Hoofdstraat 11, 9967 RJ te Eenrum (22 februari 2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 maart 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 11 9967RJ Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 11 9967RJ Eenrum Nederland
Terug naar boven