Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen van opbouw en schuur, Hoofdstraat 40 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een opbouw en een schuur, Hoofdstraat 40, 9977 RE te Kloosterburen (6-6-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:9 juni 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 40 9977RE Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 40 9977RE Kloosterburen Nederland
Terug naar boven