Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen van nieuwe kozijnen Hoofdstraat 10 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- plaatsen van nieuwe kozijnen, Hoofdstraat 10, 9977 RD Kloosterburen (18-6-2014)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 juli 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 10 9977RD Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 10 9977RD Kloosterburen Nederland
Terug naar boven