Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen van een verdeelstation Westpolder 2T te Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een verdeelstation, Westpolder 2T, 9975 WJ te Vierhuizen (27-3-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 april 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westerpolder 2T 9975WJ Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Westerpolder 2T 9975WJ Vierhuizen Nederland
Terug naar boven