Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen van een tuinhuis Hoofdstraat 28 te Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- plaatsen van een tuinhuis, Hoofdstraat 28, 9975 VS te Vierhuizen (29-4-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 mei 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 28 9975VS Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 28 9975VS Vierhuizen Nederland
Terug naar boven