Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen van een pipowagen t.b.v. kindercoachpraktijkruimte en bed & breakfastlocatie, Oude Oosterweg 7 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een pipowagen t.b.v. kindercoachpraktijkruimte en bed & breakfastlocatie, Oude Oosterweg 7, 9967 RZ te Eenrum (28-4-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 mei 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oude Oosterweg 7 9967RZ Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Oude Oosterweg 7 9967RZ Eenrum Nederland
Terug naar boven