Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen van een dakkapel, Het Kerspel 11 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een dakkapel, Het Kerspel 11, 9965 RV te Leens (7-8-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 augustus 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Het Kerspel 11 9965RV Leens
   
   
Kaart met een markering op Het Kerspel 11 9965RV Leens Nederland
Terug naar boven