Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen van beelden op vijf locatie in Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van beelden op vijf locaties, Leensterweg (nabij kerkhof), Singel (hoek Singel- Hunsingokanaal), Elensterweg (bij T splitsing Elensterweg-Wester Aikemapad), N361 (bij de weegbrug) en Schapenweg (hoek Schapenweg-Provincialeweg) te Ulrum, 9971 EC  Ulrum (11-6-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 juni 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971 Ulrum
   
   
Kaart met een markering op  9971 Ulrum Nederland
Terug naar boven