Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen van 12 zonnepanelen en het vervangen van dakramen Hereweg 4 te Eenrum

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van 12 zonnepanelen en het vervangen van dakramen, Hereweg 4, 9967 PP te Eenrum (20-4-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 april 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hereweg 4 9967PP Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Hereweg 4 9967PP Eenrum Nederland
Terug naar boven