Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen tijdelijke bouwwerken in het teken van de Kerstvloed in de gemeente De Marne

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
- het plaatsen van tijdelijke bouwwerken in het teken van de Kerstvloed in de gemeente De Marne (27-7-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965 Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965 Leens Nederland
Terug naar boven