Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen serre, Hoofdstraat 31 Houwerzijl

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een serre, Hoofdstraat 31, 9973 PD te Houwerzijl (9 februari 2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 februari 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 31 9973PD Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 31 9973PD Houwerzijl Nederland
Terug naar boven