Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen schuur tegen de zijgevel, Van der Munniklaan 38 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
- het plaatsen van een schuur tegen de zijgevel, Van der Munniklaan 38, 9965 RR te Leens (22 februari 2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 maart 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Van der Munniklaan 38 9965RR Leens
   
   
Kaart met een markering op Van der Munniklaan 38 9965RR Leens Nederland
Terug naar boven